Татац

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой өргөдлийг баталсан маягтын дагуу төрийн захиргааны байгууллагад АМТХуулийн дагуу гаргах бөгөөд түүнд шаардлагатай баримт бичгийг эндээс татаж авч болно.

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
07/07/2014
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын...
Кадастрын вэб хуудас
16/06/2013
Кадастрын онлайн системийг ашиглаж өргөдөл гаргах чөлөөтэй талбайг олж давхцлыг шалгах, сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл авах, тухайн өргөдлийн процесс нь аль шатандаа байгааг үзэх, аймаг болон сумын засаг дарга, холбогдох ажилтнууд кадастрын...
Өргөдлийн загвар
Гарчиг Файл Хэмжээ Огноо
Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл K-11 M.docx 472.26 KB 28/05/2013
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл K-12 M.docx 470.9 KB 28/05/2013
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцааж хүлээлгэн өгөхийг хүссэн өргөдөл K-13 M.docx 470.52 KB 28/05/2013
Tусгай зөвшөөрөл барьцаалсныг бүртгүүлэх өргөдөл K-14 M.docx 471.59 KB 28/05/2013
Барьцаалагчийн албан ёсны тодорхойлолт K-15 M.docx 470.44 KB 28/05/2013
Барьцаалуулагчийн албан ёсны тодорхойлолт K-16 M.docx 470.53 KB 28/05/2013

Хуудаснууд