Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид кадастрын бүртгэлийн системд бүртгүүлэхийн тулд доорх өргөдлийн маягтыг татаж авч үнэн зөв бөглөн, аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарын хамт манай байгууллагад ирүүлнэ үү.

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
07/07/2014
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын...
Кадастрын вэб хуудас
16/06/2013
Кадастрын онлайн системийг ашиглаж өргөдөл гаргах чөлөөтэй талбайг олж давхцлыг шалгах, сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл авах, тухайн өргөдлийн процесс нь аль шатандаа байгааг үзэх, аймаг болон сумын засаг дарга, холбогдох ажилтнууд кадастрын...