Татац

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой өргөдлийг баталсан маягтын дагуу төрийн захиргааны байгууллагад АМТХуулийн дагуу гаргах бөгөөд түүнд шаардлагатай баримт бичгийг эндээс татаж авч болно.

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
07/07/2014
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын...
Кадастрын вэб хуудас
16/06/2013
Кадастрын онлайн системийг ашиглаж өргөдөл гаргах чөлөөтэй талбайг олж давхцлыг шалгах, сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл авах, тухайн өргөдлийн процесс нь аль шатандаа байгааг үзэх, аймаг болон сумын засаг дарга, холбогдох ажилтнууд кадастрын...
Өргөдлийн загвар
Гарчиг Файл Хэмжээ Огноо
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл K-01 M.docx 475.52 KB 28/05/2013
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл K-02 M.docx 477.34 KB 28/05/2013
Маягт К-1/ K-2-ын хавсралт: Маягт К-03 K-03 M.docx 472.91 KB 28/05/2013
Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт K-04 M.docx 472.93 KB 28/05/2013
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл K-05 M.docx 473.08 KB 28/05/2013
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл K-06 M.docx 473.11 KB 28/05/2013
Гаргасан зөвшөөрлийн Нотолгоо K-07 M.docx 474.86 KB 28/05/2013
Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж буй Хуулийн этгээдийн тухай тодорхойлолт K-08 M.docx 477.87 KB 28/05/2013
Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч буй Хуулийн этгээдийн тухай тодорхойлолт K-09 M.docx 476.98 KB 28/05/2013
Шилжүүлэх/Буцаан хүлээлгэн өгөх талбайн тодорхойлолт K-10 M.docx 475.78 KB 28/05/2013

Хуудаснууд